fbpx

Plezier voor jong en oud

Algemene voorwaarden

Deze algmene voorwaarden zijn van toepassing tussen het Bedrijf Funbase BV en de deelnemers/ klanten. Funbase BV behoud zich het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden te kunnen aanpassen.

Lasergamen ,vr-games en breakinroom zijn geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar . Zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsklachten zoals epilepsie moeten voor zichzelf inschatten of lasergamen en vr-gamen voor hen geschikt is. De laserstralen zijn niet schadelijk voor uw gezondheid.

De speelduur van één lasergame sessie is 15 minuten. We vragen om 15 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn zodat we de nodige uitleg kunnen verschaffen. Het is  mogelijk om een extra spel te reserveren dit kan wel niet aansluitend maar met een korte pauze tussen. Tijdens de formules is de tijd voor een lasergame 12 minuten.

Een spel kan gestart worden bij het minimum aantal deelnemers van 2 personen. We zijn voor iedereen toegankelijk dus hou er rekening mee dat u niet alleen in het spel zal zitten maar met andere deelnemers. Het maximum aantal deelnemers voor één spel is 17 personen. Groepen die groter zijn dan 17 personen zullen worden onderverdeeld in kleinere groepjes en worden verdeeld over meerdere spellen.

De spelduur van één vr-game is tussen 30 min en 50 min. We vragen om steeds 15 minuten voor uw reservatie aanwezig te zijn zodat we de nodige richtlijnen kunnen geven. Het minimum aantal spelers om het spel te starten is 2. Er kunnen zich in de game ruimte andere deelnemers bevinden. Tijdens de formules is de tijd voor een vr-game 20 minuten.

Het nuttigen van eigen consumpties is  niet toegestaan.

1.Formules

Bij de verschillende formules is het steeds noodzakelijk dat er ouderlijk toezicht is. Funbase BV is niet verantwoordelijk voor de opvang van kinderen/jongeren. De verantwoordelijkheid van de deelnemende personen valt op de schouders van de persoon die de reservatie heeft gedaan. Gebruikelijke ongevallen en lichamelijke letsels die opgelopen worden tijdens de activiteiten kunnen in geen geval worden verhaald op Funbase BV. We vragen ook steeds om goed de veiligheid instructies en richtlijnen te volgen die worden gegeven door onze medewerkers. Funbase Bv is tevens niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door derden.

Men spreekt pas van een formule wanneer het nodige aantal deelnemers is bereikt. Funbase BV behoud zich het recht om een reservatie aan te passen indien deze niet voldoet aan de afspraken.

2.Drugs en alcoholgebruik

Het gebruik van drugs is niet toegestaan. Bij verdenking van drugsgebruik behoudt het personeel van Funbase BV het recht de persoon in kwestie niet te laten meespelen en te verwijderen uit het pand. Dit geldt ook voor overmatig alcoholgebruik.

 

3.Reserveren

Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden als u er zeker van wilt zijn dat u op het door u gekozen tijdstip kunt deelnemen. Bij reservaties worden de reservatiekosten sinds 01/2023 doorgerekend naar de klant.

Een reservering wordt gedaan voor het aantal personen dat aan het spel deelneemt. Funbase BV behoudt zich het recht om verschillende reserveringen samen te voegen in één spel. Er kan niet worden gegarandeerd dat u de arena voor uzelf hebt tenzij u betaalt voor het maximum aantal beschikbare plaatsen.

4.Aanvangstijd

De tijd die in de bevestiging van uw reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het door u gereserveerde spel. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij te laat komen kan Funbase BV niet garanderen dat het gemiste spel op een ander tijdstip kan worden ingehaald.

5.Aansprakelijkheid

Funbase BV houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Tevens is Funbase Bv niet verantwoordelijk voor gebruikelijke ongevallen op de parking en tijdens de activiteiten. Het meebrengen van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico. Er zijn  kluisjes aanwezig. De sleutel van de kluisjes is uw verantwoordelijkheid tijdens het gebruik ervan, moest u deze kwijtspelen vragen we een schadevergoeding van 10€. In geen geval kunt u uw eigendommen achterlaten bij het personeel achter de toog.

6.Eigen risico

Het deelnemen aan het spel geschiedt op eigen risico. Lichamelijk letsel opgelopen tijdens een bezoek aan Funbase BV kan niet worden verhaald op het bedrijf. We vragen dan ook uitdrukkelijk om goed de richtlijnen van het personeel van Funbase BV op te volgen.

7.Instructies

Instructies en aanwijzingen van het personeel dient ten alle tijden te worden opgevolgd. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het personeel van Funbase BV het recht u te verwijderen uit de instructieruimte, labyrint, vr-room of spelarena.

8.Schade

Funbase BV behoudt het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Hieronder valt ook misbruik van het brandalarm en schade aan brandpreventiemiddelen. De infrastructuur van Funbase Bv mag nooit worden verplaats op eigen initiatief. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld . Er wordt standaard bij schade een bedrag van 70€ gevorderd dit kan vermeerderd of verminderd worden naar gelang de reparatiekosten van de schade.

9.Annuleren

Er is een mogelijkheid tot annuleren tot 10 dag voor de reservatie. Indien u te laat komt kunnen we niet garanderen dat er nog ruimte is om uw reservering te laten doorgaan. Verplaatsen van een reservering naar een andere datum is mogelijk tot 5 dagen voor het event. Dit kan telefonisch of per e-mail. Het veranderen van het aantal deelnemers kan nog tot 7 dagen voor de reservatie.

10.Buren vrede

We zijn gelegen in een zone die dicht bevolkt is en om de vrede in onze buurt te vrijwaren vragen we vriendelijk om ten alle tijden rekening te houden met het geluidsoverlast. In enthousiasme kunnen de kelen soms wel opengaan maar we vragen voor onze buren om dit te beperken zodat zij van een rustige omgeving kunnen genieten. Indien er rumoerige personen na herhaaldelijk verwittigen van het personeel van Funbase BV zich niet kunnen aanpassen zijn we genoodzaakt om deze personen van ons domein weg sturen en dit om de rust in de buurt te bewaren.

Alle betwistingen of gerechtelijke procedures zullen verlopen via de Kamer van koophandel in Leuven.