fbpx

Plezier voor jong en oud

Privacybeleid en Cookiebeleid Funbase Lasergame (België)

**Laatste update:13/12/2023

Welkom bij Funbase . In dit privacybeleid informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens volgens de Belgische privacywetgeving, inclusief de GDPR en andere toepasselijke regelgeving.

**1. Verantwoordelijke**

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Funbase Lasergame, gevestigd te Sint-truidensesteenweg 243 3300 Tienen, en ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0761660529.

**2. Welke gegevens verzamelen wij?**

2.1. **Persoonsgegevens:** Wij verzamelen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, zoals naam, contactgegevens, en andere relevante informatie die nodig is voor deelname aan onze activiteiten.

2.2. **Gebruiksgegevens:** Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van onze diensten en website, waaronder IP-adres, browsergegevens, het gebruikte apparaat, en bezoekersgedrag op onze website.

**3. Doeleinden van gegevensverwerking**

3.1. **Uitvoering overeenkomst:** Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot deelname aan onze activiteiten.

3.2. **Toestemming:** Voor specifieke doeleinden vragen wij uw toestemming, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

3.3. **Wettelijke verplichtingen:** Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van administratie voor belastingdoeleinden.

**4. Delen van gegevens**

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

**5. Beveiliging van gegevens**

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd over het belang van gegevensbescherming.

**6. Bewaartermijn**

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.

**7. Uw rechten**

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op via info@funbase.be voor het uitoefenen van uw rechten.

**Cookiebeleid**

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, verwijzen wij u naar ons afzonderlijke Cookiebeleid, beschikbaar op onze website.

**8. Wijzigingen in het privacybeleid**

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan regelmatig het privacybeleid te raadplegen.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@funbase.be.

Aldus opgesteld te Tienen op 13/12/2023.

Funbase
Sint-truidensesteenweg 243

3300 Tienen

info@funbase.be